Uw klant heeft niet betaald

Vervelend om te horen dat uw klant nog steeds niet heeft betaald.

Vindt u het misschien fijn als wij de incasso opdracht van u overnemen?

Neem in dat geval contact met ons op via 023 – 517 76 66 of info@incass.nl.

 

Veelgestelde vragen

Is de Incass aanmaning brief een WIK-aanzegging?

Nee, de Incass aanmaning is geen WIK aanzegging voor natuurlijke personen (consumenten). De wet stelt de nodige eisen aan wat er in een WIK aanzegging vermeld moet worden en dat leidt af van de eenvoudige maar dringende boodschap van de Incass aanmaning: uw debiteur weet dat de vordering open staat, is al herinnerd aan de betalingsachterstand en nu biedt u uw debiteur een duidelijke laatste kans om uw factuur zonder incassokosten te betalen.

Waarom een vast bedrag van €10,00?

Wij rekenen u een vast bedrag van € 10,00 voor het versturen van de Incass aanmaning omdat het ons niet uitmaakt of u een openstaande factuur van enkele tientjes, honderden of duizenden euro’s te vorderen heeft. In dit stadium werken wij niet op provisiebasis. Onze kosten zijn onafhankelijk van uw factuurbedrag en de prijs voor de brief dus ook.

Waarom tot 80% van de vorderingen?

In de 30 jaar dat de Incass aanmaning door ons wordt gebruikt is gebleken dat tot 80% van de vorderingen binnen twee weken na het versturen van de brief worden betaald. De Inass aanmaning zorgt er voor dat uw vordering – letterlijk – bovenop de stapel komt. Opdrachtgevers hebben facturen van zelfs tienduizenden euro’s geïncasseerd met deze brief.

Andere opdrachtgevers proberen een oude, betwiste vordering te incasseren. En er zijn opdrachtgevers die hopen op een wonder bij een klant waarvan eigenlijk bekend is dat deze er financieel slecht voor staat. Kortom, de score is afhankelijk van de situatie. Maar de effectiviteit van de Incass aanmaning heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen.

Wat gebeurt er als wij de incasso overnemen?

We beschikken over de mensen, de kennis én de middelen om om uw debiteur alsnog tot betaling te bewegen. Vriendelijk, zonder de relatie met uw klanten te schaden of dwingend als de situatie daarom vraagt. Maar altijd binnen de maatschappelijk verantwoorde kaders en met het recht aan onze kant.

Onze gerechtsdeurwaarders, juristen en incassospecialisten hebben oog voor de verhoudingen tussen u en uw debiteuren en stemmen de incassostrategie daar op af. Via onze website heeft u 24 uur per dag inzicht in de status van uw openstaande vorderingen en in alle acties die wij ondernemen. Zo bereiken we samen het beste resultaat.